Shiu Fai Terrace Garden, Mid-levels | 肇輝臺花園, 半山

3-4 Shiu Fai Terrace, Hong Kong | 香港肇輝臺3-4號